Werkzaamheden Het Plein van Leiden

Op maandag 3 april starten de werkzaamheden voor de definitieve inrichting van het Kooiplein (binnen de blauwe stippellijn).

Alle winkels en woningen zijn te allen tijde bereikbaar, daarom worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Vanaf de Kooilaan wordt er continue gezorgd voor een doorgang. In de laatste fase is de doorgang vanaf de Surinamestraat gestremd en worden bewoners en bezoekers verzocht via de Kralendijkkade te lopen (langs de Hoogvliet). Het werk loopt door – onder voorbehoud van werkbaar weer – tot eind juli.

We proberen zoveel mogelijk om geen hinder te veroorzaken. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan horen wij dit graag via info@hetpleinvanleiden.nl of 010 266 28 00.