Herinrichting bouwterrein deelgebied Het Park

De aannemer, Heijmans Bouw, heeft de eerste fase van deelgebied Het Park nagenoeg afgerond en zal in maart starten met de bouw van de 20 woningen. Hiervoor wordt het bouwterrein aan de Bernhardstraat en Soestdijkkade begin februari aangepast. Het is belangrijk dat de Bernhardstraat goed bereikbaar blijft voor de mensen die hier wonen. Maar het is passen en meten om veilig te kunnen werken binnen de resterende beschikbare ruimte.

Globaal gaat er het volgende wijzigen:

  • De keet, de opslagruimtes en de zaagloods worden begin februari (week 6) geplaatst op het huidige parkeerterrein achter De Waaijer (en De Paleizenbaan). Daarom wordt dit parkeerterrein in de week van 5 februari opgeheven. De huidige keten aan de Soestdijkkade worden week 7 (half februari) verwijderd.
  • Het asfalt van het oude tijdelijke parkeerterrein aan de Bernhardstraatzijde wordt als eerste verwijderd, met mogelijke geluidshinder van deze werkzaamheden. Door het rijden met graafmachines en vrachtwagens kunnen er lichte trillingen in de direct omliggende woningen ervaren worden.
  • Tot slot wordt het parkeren in week van 12 februari (week 7) aan de oostzijde van de Bernhardstraat (zijde bouwterrein) tijdelijk opgeheven gedurende de bouw, omdat deze ruimte noodzakelijk is voor de bouwwerkzaamheden.

Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden eind dit jaar afgerond. Aansluitend wordt de straat heringericht en komen ook de tijdelijk opgeheven parkeerplaatsen aan de Bernardstraat en achter de Waaijer weer terug.

Opnamerapporten
Voordat er gestart wordt, laat de aannemer, daar waar nodig, opname rapporten maken van de direct omliggende bebouwing. Bewoners wie dit betreft ontvangen hiervoor apart een brief van het bedrijf dat de inspecties uitvoert.

Parkeren
Naast de parkeergelegenheid in de openbare ruimte rondom Het Park kunt u vanaf week 6 ook parkeren in de openbare parkeergarages aan de Soestdijkkade en de Ringkade (eerste uur gratis. Nadere informatie over abonnementen voor de parkeergarages is te verkrijgen bij de gemeente Leiden; https://gemeente.leiden.nl/themas/parkeren/

Start bouw
De bouw van de grondgebonden woningen start in maart met het aanbrengen van boorpalen. Dit is een “hei” systeem dat zo min mogelijk geluid en trillingen veroorzaakt, maar hinder door de bouwwerkzaamheden is echter niet te voorkomen.  De bouw zelf gaat zo’n 8 maanden in beslag nemen. Rond de oplevering wordt ook de Bernhardstraat opnieuw ingericht en komen hier nieuwe parkeerplaatsen terug. Ook op het binnenterrein achter de nieuwbouw, en nabij De Waaijer komen parkeerplaatsen – waaronder 15 parkeerplaatsen ten behoeve van bewoners van De Waaijer (nadere info t.z.t. te verkrijgen bij De Sleutels).

Overig voortgang van de bouw
Het dakpark aan de Kooilaan (Drakensteynplaats) is in de loop van februari gereed. Medio februari wordt de opening van de nieuwe Albert Heijn verwacht en de nieuwe parkeergarage. Ook is het nieuwe fietspad langs de Kooilaan inmiddels opengesteld.

Heeft u vragen?
Heijmans doet haar best om hinder te beperken, maar heeft u vragen over bouw? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Moerman van Heijmans Bouw 010-2662000. Heeft u andere vragen, mail of bel dan gerust omgevingsmanager Francien Verbaan, (info@hetpleinvanleiden.nl of 010-266 2800).