Definitieve inrichting Ringkade

In komende maanden wordt de buitenruimte rondom de nieuwbouw van “Het Hart” definitief gemaakt. De Ringkade zal als eerste opnieuw worden ingericht.

De uitvoering van de nieuwe bestrating in twee delen opgedeeld. Maandag 7 november tot 2 december is de Ringkade afgesloten tussen de Parkstraat en de Bilitonstaat (deel 1). De voetgangers kunnen met behulp van zogenaamde loopschotten bij hun woning komen.

Aan het einde van week 47 (vrijdag 25 november), als een groot stuk van de rijbaan gereed is, volgt de afsluiting van de Ringkade tussen de Bilitonstraat en de Kooilaan (deel 2). Dit deel is afgesloten voor het verkeer van maandag 28 november tot en met vrijdag 23 december.

De planning is dat de gehele rijbaan en het trottoir aan de woningzijde van de Ringkade (oneven zijde) voor de kerst gereed zijn. Na de kerstvakantie zal het trottoir langs de nieuwbouwzijde ook aangeheeld worden en is het straatwerk van de Ringkade gereed. Uitzondering hierop zijn de bomen, die worden in het plantseizoen (maart) pas neergezet.

De huidige vuilcontainers in de Ringkade ter hoogte van de Bilitonstraat worden bij de start in week 45 (7 november) verplaatst naar de Parkstraat. Daar blijven ze staan tijdens de uitvoering van dit werk.

ringkade