Verhuur 15 parkwoningen gestart

Verhuur van de eind 2017 op te leveren 15 parkwoningen gelegen aan de Kooilaan is gestart. Betreft 15 luxe en ruime vrije sector huurwoningen, voorzien van luxe badkamer, complete keuken en meerdere slaapkamers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beauvastgoed Beheer via 0172 74 26 55.

Vernieuwing Kooiplein vordert

Heijmans heeft het eerste grote deelplan 5 van Het Plein van Leiden, opgeleverd. Dit heugelijke moment vierden gemeente Leiden, beleggers Duinweide en BAR Living, woningbouwvereniging de Sleutels, en ontwikkelaar en bouwer Heijmans, samen met alle kopers, huurders en nieuwe winkeliers maandag 22 mei jl.

Het Hart bestaat uit een interessant, gemêleerd programma: een winkelplint met supermarkt, diverse andere winkels en horeca, een openbare parkeergarage, sociale huur, vrije sector huur, en vrije sector koopwoningen met daarbij aan het Arubapad een financieel adviesbureau en een logopediepraktijk.

Aan de Ringkade zit de inrit van de parkeergarage. In de nieuwe winkelstraat de Philipsburgstraat die door het gebouw loopt, verrichtte wethouder Paul Laudy de feestelijke opening van het nieuwe openbare gebied rond deelplan 5. Ook aan de nieuwe Kralendijkkade en de vernieuwde Kooilaan kan er gewinkeld worden, of een hapje worden gegeten. Komende zomer als de nieuwe gracht in aanbouw aan de noordzijde van deelplan 5 er ligt is het vernieuwde, bestaande winkelgebied Kooiplein via 3 bruggen verbonden met de nieuwe winkels en ontstaat er een prachtig winkelgebied. Dat wordt momenteel nog verder uitgebreid aan de overzijde van de Kooilaan waar deelplan 4A in aanbouw is.

De gemeente Leiden is de trotse eigenaar van de openbare parkeergarage onder deelplan 5, via hun website kunt u hier meer over lezen. Duinweide is de belegger die aan haar winkelportefeuille een mooi nieuw complex toevoegt. Belegger Bar Living is de eigenaar van het bouwdeel Leaves. Zij verhuren 50 middeldure huurwoningen. Woningbouwvereniging de Sleutels heeft in net nieuwe gebouw 51 sociale huurappartementen en 4 woningen. De 20 vrije sector koopwoningen zijn gekocht door particulieren, maar ook door een stichting die studenten huisvest.

Voor de benaming van de appartementen van de Sleutels is een prijsvraag uitgeschreven. De naam Pleinzicht heeft gewonnen en is door een omwonende bedacht. Hem viel de eer ten deel de naam aan de gevel aan de Kooilaan te onthullen.

Aansluitend hebben de aanwezigen nog genoten van een hapje en een drankje op het binnengebied van het complex op de 1e verdieping wat over de Philipsburgstraat heen loopt.

Er is hier een bijzondere mix ontstaan, die recht doet aan de beoogde aan het woon- en winkelvernieuwing van het Kooipleingebied en Leiden Noord.

Het Plein van Leiden is een samenwerking tussen de gemeente Leiden, Heijmans en woningbouwvereniging de Sleutels. Samen ontwikkelen we een nieuw kloppend hart voor Leiden Noord.

Werkzaamheden Het Plein van Leiden

Op maandag 3 april starten de werkzaamheden voor de definitieve inrichting van het Kooiplein (binnen de blauwe stippellijn).

Alle winkels en woningen zijn te allen tijde bereikbaar, daarom worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Vanaf de Kooilaan wordt er continue gezorgd voor een doorgang. In de laatste fase is de doorgang vanaf de Surinamestraat gestremd en worden bewoners en bezoekers verzocht via de Kralendijkkade te lopen (langs de Hoogvliet). Het werk loopt door – onder voorbehoud van werkbaar weer – tot eind juli.

We proberen zoveel mogelijk om geen hinder te veroorzaken. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan horen wij dit graag via info@hetpleinvanleiden.nl of 010 266 28 00.

Update Het Plein van Leiden

Oplevering Het Hart in volle gang

De afgelopen jaren is er al een hoop veranderd rond Het Plein. De bouw van deelgebied 5 “Het Hart” nadert haar einde. De Parkeergarage Ringkade is inmiddels geopend. De winkeliers zijn begonnen met het inrichten van de winkels en de opleveringen van de woningen lopen de komende weken gefaseerd door.

Medio februari verwachten we dat de eerste winkels voor publiek open gaan. Rond eind maart zijn naar verwachting alle woningen opgeleverd.

Bouw Het Park

De komende maanden zal er nog veel werk verzet worden op en rondom Het Plein van Leiden. Het Project Het Park (Deelgebied 4A) begint hoogte te krijgen, de eerste verdiepingsvloer is gestort.

Onderdeel van Het Park zijn 20 koopwoningen. Heijmans verwacht deze eind maart in verkoop te brengen.

De 20 koopwoningen betreffen 16 ééngezinswoningen, type De Tuinwoning met 2 woonlagen en een kap, gelegen aan de Bernhardstraat. En 4 herenhuizen, type Het Karakterhuis met 3 volledige woonlagen en een tuin gelegen aan de Soestdijkkade.

Definitieve inrichting Het Plein

Niet alleen komen er nieuwe gebouwen rondom Het Plein van Leiden ook Het Plein zelf wordt helemaal vernieuwd. Er wordt een gracht gegraven, tussen het Kooiplein en project Het Hart. Hierdoor ontstaat de wandelstraat de Kralendijkkade, met daaraan diverse winkels en toegang tot de woningen. Maar liefst drie bruggen verbinden de Kralendijkkade met de Surinamestraat en het Kooiplein.

Op het Kooiplein wordt de bestaande fontein in oude luister hersteld en eromheen komt een meer groene inrichting en er komt compleet nieuwe bestrating in. Tot slot wordt ook de Curaçaostraat weer netjes gemaakt.

Daarmee krijgt Het Plein van Leiden haar definitieve inrichting.

Download hier de pdf ‘Werken aan de openbare ruimte’.

Update Parkeergarage Ringkade

Aan het Kooiplein opent woensdag 1 februari de nieuwe Parkeergarage Ringkade met 213 parkeerplekken. De ingang voor de auto’s bevindt zich aan de Ringkade. De garage is dagelijks geopend tussen 7.00 en 23.00 uur. Het parkeertarief wordt € 1,50 per uur (eerste uur gratis parkeren). Dit reguliere tarief gaat per medio maart in. Tot die tijd staan de slagbomen standaard omhoog en kan iedereen gratis in- en uitrijden tussen genoemde uren. Dit omdat de garage vooralsnog ‘s nachts niet toegankelijk is, en vanwege het beheersysteem dat nog moet worden ingeregeld en gekoppeld aan de parkeergarage – in aanbouw – op de Lammermarkt.

Parkeergarage Ringkade

De parkeergarage Ringkade is tussen 23 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends afgesloten voor alle auto’s en voetgangers. Tijdens deze aanloopperiode kunt u ’s nachts dus niet bij uw auto als deze in de garage staat. In de parkeergarage komen straks twee voetgangersentrees beschikbaar: één entree komt uit in de Philipburgstraat en de hoofdentree aan de Kralendijkkade. Deze laatste entree is momenteel nog buiten gebruik, in verband met de bouwwerkzaamheden aan die zijde. Vanuit de parkeergarage bereikt u de entree aan de Philipsburgstraat via de tapis roulant  (loopband; zie foto).

Het is momenteel nog niet mogelijk een abonnement aan te vragen voor Parkeergarage Ringkade. Dit is gedurende de aanloopperiode ook nog niet noodzakelijk omdat iedereen gratis in- en uit kan rijden. Geïnteresseerden kunnen zich al wel melden bij P1, de beheerder van de parkeergarage, via verkoop@p1.nl.

Omwonenden met een parkeervergunning die de mogelijkheid krijgen om een toegangspas aan te vragen voor de parkeergarage zijn hierover per brief geïnformeerd.

In verband met het bovenstaande wordt het tijdelijke, extra parkeerterrein aan de Bernardstraat morgen, 1 februari, definitief opgeheven. Vanaf die dag wordt het bouwterrein van deelgebied 4A vergroot tot aan de Bernhardstraat. Parkeerplaatsen nabij De Waaijer aan de achterzijde van De Paleizenbaan blijven vooralsnog beschikbaar voor die bewoners.

Factsheet Parkeergarage Ringkade

 

Parkeren rondom Kooiplein

Aan Het Plein van Leiden wordt intensief gebouwd. Project Het Hart nadert zijn afronding en de bouw van project Het Park is afgelopen zomer gestart. Als eerste wordt aan de Ringkade een openbare parkeergarage in gebruik genomen, hierna volgt de opening van Hoogvliet. Lees meer

Kerstmarkt Kooiplein

Vrijdag 16 december van 15:00 tot 21:00 is er een heerlijke Kerstmarkt op Het Plein van Leiden.

Kerstmarkt op Het Plein van Leiden. Vrijdag 16 december verzamelen zich allerlei bijzondere kraampjes met ondernemers uit de buurt in de tent aan het Kooiplein. Komt u ook een kijkje nemen hoe gezellig het is op Het Plein van Leiden? U vindt er vast bijzondere kerstcadeautjes of drink lekker een kopje chocolade melk met ons mee. Lees meer

Definitieve inrichting Ringkade

In komende maanden wordt de buitenruimte rondom de nieuwbouw van “Het Hart” definitief gemaakt. De Ringkade zal als eerste opnieuw worden ingericht.

De uitvoering van de nieuwe bestrating in twee delen opgedeeld. Maandag 7 november tot 2 december is de Ringkade afgesloten tussen de Parkstraat en de Bilitonstaat (deel 1). De voetgangers kunnen met behulp van zogenaamde loopschotten bij hun woning komen.

Aan het einde van week 47 (vrijdag 25 november), als een groot stuk van de rijbaan gereed is, volgt de afsluiting van de Ringkade tussen de Bilitonstraat en de Kooilaan (deel 2). Dit deel is afgesloten voor het verkeer van maandag 28 november tot en met vrijdag 23 december.

De planning is dat de gehele rijbaan en het trottoir aan de woningzijde van de Ringkade (oneven zijde) voor de kerst gereed zijn. Na de kerstvakantie zal het trottoir langs de nieuwbouwzijde ook aangeheeld worden en is het straatwerk van de Ringkade gereed. Uitzondering hierop zijn de bomen, die worden in het plantseizoen (maart) pas neergezet.

De huidige vuilcontainers in de Ringkade ter hoogte van de Bilitonstraat worden bij de start in week 45 (7 november) verplaatst naar de Parkstraat. Daar blijven ze staan tijdens de uitvoering van dit werk.

ringkade

Definitieve inrichting van de Kooilaan tussen de Ringkade en de Soestdijkkade

Tussen 10 en 17 oktober a.s. wordt er gewerkt aan de definitieve inrichting van de Kooilaan tussen de kruisingen met de Ringkade en de Soestdijkkade.

Op maandag 10 oktober wordt de Ringkade ter plaatse van de aansluiting op de Kooilaan afgesloten voor alle verkeer. De Ringkade blijft dan bereikbaar via de Atjehstraat en de Billitonstraat.

Op vrijdag 14 oktober wordt vanaf 9 uur de rijbaan van de Kooilaan richting de Willem de Zwijgerlaan vanaf de Atjehstraat afgesloten voor alle verkeer.

Tussen 14 oktober 20.00 uur en maandag 17 oktober 5 uur wordt de Kooilaan afgesloten voor alle verkeer vanaf de rotonde Kooilaan tot en met de kruising met de Ringkade. Het oude asfalt van de rijbaan wordt dan verwijderd en de kruisingen krijgen hun definitieve inrichting.

Op 17 oktober wordt de vernieuwde Kooilaan om 5 uur weer open gesteld voor het verkeer.

Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande autoverkeer omgeleid via de Marnixstraat-Maresingel-Herensingel-Lage Rijndijk-Sumatrastraat en vice-versa. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Soestdijkkade-Beatrixlaan.

Update!

Belijning bushalte Willem de Zwijgerlaan (ter hoogte van Paleizenbaan / voor de rotonde) is aangepast. Nu is het verkeerskundig toegestaan voor taxi’s e.d. om hier te stoppen en mensen op te halen of te brengen.

belijning bushalte_Leiden

Woensdag 13 juli wordt de torenkraan van gebouw fase 3B gedemonteerd. In verband met het afvoeren van de kraan met meerdere vrachtwagens zal enige overlast zijn voor het verkeer in de Surinamestraat en de Antillenstraat. Hierna zal er nog wel een mobiele kraan op het bouwterrein komen te staan voor de laatste bouwfase.

demontage_torenkraan